Odborná Referencia

Counterpain – analgetický balzam


krém na vonkajšie použitie

Zloženie:
metylsalicylát, mentol, eugenol

Mechanizmus pôsobenia:

Metylsalicylát
Metylsalicylát (alebo metylester kyseliny salicylovej) je látka, ktorá sa farmakologicky zaraďuje medzi
salicyláty. V rámci medzinárodnej klasifikácie liečiv sa nachádza v skupine M02AC – Liečivá proti
bolesti kĺbov a svalov na lokálne použitie, salicyláty.
Metylsalicylát má výrazný analgetický (bolesť tlmiaci) účinok. Voľne preniká cez kožu a analgeticky
pôsobí do hĺbky postihnutých oblastí. Zároveň pôsobí antiflogisticky (tlmí zápalový proces). Oba
uvedené účinky sú sprostredkované blokádou enzýmu COX, ktorý je zodpovedný za tvorbu látok,
ktoré sprostredkovávajú bolesť a zápal.

Mentol
Mentol je základnou zložkou silice získavanej z mäty, ktorú chemicky radíme medzi tzv. terpény. Po
nanesení na pokožku má mentol lokálne chladivý účinok, čo vyvoláva následne zvýšené prekrvenie
v postihnutej oblasti. Zároveň mentol vykazuje aj slabý analgetický, protizápalový a lokálne
anestetický účinok.

Eugenol
Eugenol je základnou zložkou silice získavanej z klinčekovca. Eugenol po lokálnej aplikácii dobre
penetruje pokožkou a následne sa viaže na receptory v senzorických nervových bunkách. Takáto
receptorová aktivácia vedie z zvýšenému pocitu tepla až pálenia a prekrvenia v danej oblasti.
Výsledkom je analgézia (tlmenie bolesti) a výrazné lokálne anestetické pôsobenie (blokáda prenosu
bolestivého impulzu).

Upozornenie:
Prípravok je určený iba dospelým osobám výhradne na vonkajšie použitie. Zabráňte kontaktu s očami
sliznicami. Neaplikovať na porušenú pokožku alebo otvorené či mokvajúce rany. Lokálne použitie
v tehotenstve a počas dojčenia sa neodporúča. Uchovávajte mimo dosahu detí.